English
Deutsch
English

Skriven av:: Mr. Routaki
Översatt av: Stefan Koro
April ’17

Att bygga hus – en familjetradition.

Kanske har du redan lagt märke till den traditionella stilen på husen på Kreta. Eftersom Kreta ligger i ett område där risken för jordbävningar är hög, måste stålarmering och betong användas i byggnadskonstruktionerna enligt lag.
Stålarmeringen kan ses sticka upp på toppen av många av öns byggnader. Anledningen till detta är att du förr belönades med skattemässiga fördelar om du såg till att ditt hus inte blev färdigbyggt. Därför såg många till att husets första våning byggdes färdigt men inte den översta våningen. Eftersom denna lag inte längre gäller, kommer allt fler hus på Kreta att byggas färdigt.
En annan orsak till dom ofullständiga husen är det faktum att dom används som hemgift. I Kreta är det nämligen fortfarande tradition att ge dottern en bostad när hon gifter sig. Denna bostad brukar ofta vara belägen ovanför föräldrarnas residens. Husen blir alltså helt färdigbyggda så fort det finns mer pengar tillgängliga inom familjen, vilket blir fallet vid den tidpunkt då dottern gifter sig.

Självklart gynnar detta arrangemang båda parter. Morföräldrarna kan sitta barnvakt till eventuella barnbarn, men det innebär också att dottern kan se efter sina föräldrar när dom blir gamla och behöver extra omvårdnad. En del av välfärden bygger på detta system.
Vid en eventuell skilsmässa, behåller dottern äganderätt över huset i alla lägen. Den frånskilde mannen kan aldrig kräva ägande över huset, eller ens del av det.