De schijf van Festos.

Uit de periode rond 1700 voor Christus stamt een van de beroemdste vondsten, niet alleen van Festos, maar van heel Kreta, namelijk de discus van Festos. Dit is een schijf van klei, met een grootte van 16 cm doorsnede en een dikte van 2 cm, waarin aan beide kanten in een spiraalvormig hiëroglyfenschrift 45 verschillende symbolen zijn te onderscheiden.
In vakkringen wordt beweerd dat de tekens op deze schijf gerekend mogen worden tot de oudste schrifttekens van de wereld.
Omtrent de vertaling van de symbolen zijn de meningen nogal verschillend. Vooralsnog blijft de betekenis een raadsel.

Het wordt nu tentoongesteld in het archeologisch museum in Heraklion en maakt in eerste instantie niet de cultuur-historische indruk die het wel degelijk heeft.

Op deze unieke vondst na, werden in het paleis van Festos maar weinig zegels en tabletten terug gevonden, wat voor sommige archeologen een aanwijzing is voor de afnemende macht van Festos, ten voordelen van Aja Triada.