Herdenkingsdiensten bij overlijden.

40 dagen na het overlijden van een persoon wordt een officiële herdenkingsdienst gehouden. Zo ook na drie, zes en negen maanden en na een jaar. Ook hiervoor worden a4tjes op de palen geplakt om dit kenbaar te maken. Een zelfde soort stencil als gebruikt wordt om te vermelden dat er iemand overleden is.

Als teken van rouw dragen de mannen in deze eerste 40 dagen een rouwband en ze laten ook vaak hun baard staan.
De vrouwen dragen een jaar lang zwarte kleding. Als de vrouw zelf weduwe is geworden dan blijft zij in principe de rest van haar leven in het zwart gekleed gaan, totdat ze gaat hertrouwen wat bijna nooit gebeurd.

Het is niet zo dat iedereen die in het zwart gekleed is, in rouw is, want zwart is ook de kleding van netheid, dus als er bijvoorbeeld naar de kerk gegaan wordt, draagt bijna iedereen doorgaans zwart.