Het zuidelijk deel van de opgravingen van Gortys.

Indien u door het zuidelijk deel van de Gortys opgravingen rijdt, ziet u aan uw linkerzijde de tempel van Apollo. Er liggen her en der zuilen verspreid die dat herkenbaar maken. De tempel werd gebouwd in de 3e en 2e eeuw voor Christus en werd in de loop der jaren regelmatig aangepast. Aan de voorzijde van deze tempel was een grote offerzaal dat aan alle kanten van trappen was voorzien.

Meer naar de hoofdweg toe liggen de resten van de tempel van Isis en Serapis, genoemd naar twee van oorsprong Egyptische goden die in de Romeinse godenwereld waren opgenomen. Hier liggen ook nog de resten van een klein theater; het praetorium ,oftewel het bestuurscentrum van de stad, dat in de 2e eeuw voor Christus gebouwd is. Dit centrum is diverse malen verbouwd geweest en heeft uiteindelijk ook nog dienst gedaan als klooster.

Men heeft hier verder nog de restanten van een stadion, een amfitheater en een grafveld gevonden.